Cwzyoz

okcih Wikipedia
Diuq bae DazzaeuhRa

Cwzyoz dwg monz yozgoh, yenzgiu wnggai deuh baenzlawz, goekgaen sienqvuz, gijmaz dwg cihsiz

dahraix,caiqlij gijmaz dwg dawjleih yenzcwz deng.Cietyoz(philosophy) youz Φιλοσοφία bienqbaenz,eiqsei dwg ndiepaiq dungxciengz.