Wikipedia:Goekdaej

okcih Wikipedia
Diuq bae DazzaeuhRa
Biu Wikipedia Vahcuengh

Wikipedia (lij heuh Baksaw Viki, Veizgiek Bakgoh) dwg aen baksaw swyouz boux boux ndaej bienraiz. Daengz seizneix, miz 1,178 bien faenzcieng.